Annonsera mot beslutsfattare genom vår Permission Marketing- tjänst Beslutsfattare Online!

Beslutsfattare Online är en e-posttjänst där du når 100 000 tals beslutsfattare. När du annonserar i Beslutsfattare Online når du uteslutande ”riktiga”  beslutsfattare som VD, Marknadschefer, Försäljningschefer, Personalchefer etc, som vi dessutom har annan data på som omsättning, antal anställda, branschkod mm. I utskicket är det bara ditt erbjudande som syns mot mottagaren, du äger med andra ord hela mailutskicket. Efter utskicket erhåller du fullständig statistik på klick, öppningsfrekvens och det finns även möjlighet att köpa data som t ex specifika beslutsfattare med namn, titel, e-post på de som visat intresse utav ditt utskick, som du kan arbeta vidare med.

Flera olika källor
När vi tar fram urval till våra kunder så ser dessa mycket olika ut, vilket många gånger innebär att vi måste använda flera olika källor för att få fram den optimala leveransen utav data. Fördelarna med Beslutsfattare Online är att vi dels använder oss utav våra egna adresskällor men även våra partnerbolag och deras informationskällor. Kombinationen utav detta resulterar i att du får det mest optimala urvalet avseende den målgrupp du efterfrågar.

Ge oss en utmaning
Är du på jakt efter en specifik typ utav beslutsfattare? Ring eller maila oss så tar vi fram ett urval. Vi älskar utmaningar.

Intresserad?
Skicka oss ett mail eller ring oss på 0480-980097