Nätverk är otroligt viktigt, inte minst utifrån en varumärkesbyggande synpunkt. Vi hjälper dig att nå ut i nätverk där ditt företags varumärke kan exponeras och förstärkas. Att ditt företag syns i rätt sammanhang vid rätt tidpunkt stärker ditt varumärke enormt. På samma sätt kan en exponering på fel ställe leda till negativ publicitet.

När du annonserar via display är det viktigt att du känner dig trygg i att ditt budskapsyns i rätt miljö. Vi kan hjälpa dig att nå ut på princip alla sajter. En stor del utav dessa återfinns på KIA topp 100 listan över Sveriges mest välbesökta sajter.

Med hjälp av unik data från våra partnernätverk ger vi dig möjlighet att med hög träffsäkerhet kommunicera med rätt målgrupp, i rätt forum och med rätt annonsmaterial. Vi segmenteror fram rätt målgrupp genom flera parametrar som våra partnernätverk samlat in och ständigt förfinar.

Vi samarbetar med allt ifrån de största annonsnätverken till de mer specialinriktade sajterna i Sverige. För oss är varumärke, respons, placeringar och volym-exponeringar fyra nyckelfaktorer vid val av sajtpartners. Vare sig du vill ha hög räckvidd eller nå en specifik målgrupp så har vi sajterna, kunskapen och tekniken för att hjälpa dig att nå dina mål.