E-postutskicket B2B (business to business) görs till en selekterad målgrupp. Det är viktigt att rätt person får utskicket. Då optimeras er  insats och effekten är mätbar i realtid. 

För att du ska kunna göra ett bra e-postutskick eller en framgångsrik kampanj med hjälp utav e-post, krävs att du når en målgrupp som matchar ditt budskap/erbjudande. Vi hjälper dig att ringa in din målgrupp av företag och deras beslutsfattare genom vårt affärssystem Adressfakta. Vi har lång erfarenhet av detta och hjälper dagligen företag och myndigheter att matcha och selektera fram den rätta målgruppen.

Vi selekterar bland annat på:
– Län
– Antal anställda
– Omsättning
– Nyckelpersoner
– Geografi
– Bransch
– Omsättning

Vi kan också hjälpa till med produktion av e-post utskicket. Antingen levererar du färdigt material som vi sätter ihop, eller så producerar vi ditt material från grunden, med budskap, text och bild.  För bästa resultat rekommenderar vi alltid att du har ett html- baserat material, där text och bild bör vara separerade från varandra. För våra utskick använder  vi enbart spam-säkrade serverar.

Efter fullföljt utskick får du statistik på öppningsgrad och antal klick, och kan också göra ytterligare ett utskick till de som öppnat det första utskicket. Detta  för att förstärka din kampanj ytterligare och höja konverteringsgraden.