Anlita oss som projektledare för ditt projekt.

Vi har lång erfarenhet utav projektledningsuppdrag där vi tillsammans med företag och organisationer går in som en extern part och hjälper till med planering och struktur för att nå optimal effekt. Vi  har en central roll i nära samarbete med kund och samarbetspartners.

Vi anser att de bästa projekten görs i ett nära samarbete med kunden. I första delen utav ett projektuppdrag tar vi tillsammans med kunden fram vilken metodik vi ska ha, och hur styrningen utav projektet ska se ut och definierar sedan vilka målsättningar som ska ligga som grund. En utav de viktigaste delarna är hur effekten kopplas till kunden affär och att man är tydlig med detta.

Några exempel på uppdrag kan vara
– Att stärka upp införsäljning utav reklamytor på ett kostnadseffektivt sätt i samband med ett event.
– Att förstärka arbetsgruppen på byrån i samband med uppdrag för kund.
– Att bygga upp ett event, och där agera ”spindeln i nätet” mot alla samarbetspartners.