Genom vårt strategi- och rådgivningsarbete skapas förutsättningar för att våra kunder ska nå en optimerad marknadsföring. Med våra kunders intresse i fokus är vårt mål att nå den bästa effekten på den investerade marknadskommunikationen.  Relevanta mål är avgörande för din kampanj. Utan mål vet du inte om du fått effektiv återbäring på genomförda investeringar så kallad ROI  ”return on investment”.

Vi har de rätta analysverktygen, kompetens och erfarenhet som krävs för att nå en optimerad marknadsföring. För att säkerställa att vi kommunicerar med rätt personer vid rätt tillfälle och i rätt medier använder vi  vår erfarenhet av målgruppssegmentering.

Strategin för en optimerad varumärkeskommunikation bygger på en bred analys tillsammans med dig som kund för att skapa de rätta referensramarna att sätta den röda tråden i mediemixen. Våra kunder är företag i alla storlekar med olika typer av behov. Våra uppdrag är att skapa strategier som optimerar befintlig marknadsbudget alternativt omfördela existerande medieplan för att nå den exakta målgruppen.

Strategi och rådgivningsarbete sker alltid i tät dialog med kund för att få de rätta referensramarna för uppdraget.

Så här arbetar vi:

1. Insikt och Analys – Vi utgår alltid från våra kunders målgrupp och sätter upp tydliga mål och önskat resultat tillsammans med dig som kund.

2. Strategi – Vi tar fram bästa mediemixen för den valda målgruppen utifrån din budget och mål.

3. Implementering och Optimering- Vi stämmer av med dig, bokar upp och implementerar vald mediemix. Vi följer löpande medieplanen och optimerar för bästa resultat.

4. Resultat och uppföljning – Vi följer upp och mäter mot resultat. Resultat mot uppsatt mål och utfall redovisas och presenteras efter överenskommelse med dig.